Regler för VM i träskofiol

Bedömningskriterier för VM i Träskofiol.

Man tävlar individuellt på sin träskofiol.

En mästare utses. Övriga tävlande rangordnas inte.

Uppspelning sker inför publik och jury. Två valfria låtar framförs. Låtarna får tillsammans ta max 6 min

Arrangören förbehåller sig rätt till föruttagning eller prövning av deltagare som inte tidigare deltagit.

Juryn bedömer helheten, men har också som stöd sex huvudpunkter. Juryns utfall kan inte överklagas. Juryn 2019 bestod av:

Ivar Hedén Judt
Gunilla Feinberg
Erland Liljeroth

1. Låtval. Låten bedöms efter om den anses lämpad för träskofiol, originalitet, kvalitet och tradition.
2. Speltekniskt utförande. Allmän skicklighet, fingerteknik, stråkföring, melodigestaltning samt tonbildning.
3. Folkmusikaliskt utförande. Stil, ornamentik, tradition, takt, tempo, bordunspel, dubbelgrepp etc.
4. Musikaliskt uttryck. Spelmansmässighet, gestaltning (frasering, variation) samt helhetsintryck.
5. Framförande. Kontakt med publiken.
6. Rytmik. Dansant spel.

Tid för tävlingen 2019 var kl 11-12 på lördagen 20 Juli.
Vinnaren 2019, Erika Risinger, får äran att förvalta ett vandringspris handgjort av konstnären Emma Rosendahl fram tills att nästa tävling hålls.

Juryn förbehåller sig rätten, om antalet anmälda blir stort, göra en bedömning av de tävlandes förmåga utifrån ovan kriterier innan tävlingen genomförs.

Väl mött på tävling!