Svensk – Danska kulturfonden

Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden bildades 1954 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning. Fondens kapital idag är ca 12 miljoner SEK.

Vill du veta mer, följ länken

http://norden.se/om-foreningen/vara-uppdrag-och-projekt/fonder/svensk-danska-kulturfonden/

Logo_Svensk-Danska_Kult