Svensk-Danska kulturfonden

SvenskDansk_logo-2

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden bildades 1953 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark

Följ länken för mer information om  hur du kan söka medel för att stödja det kulturella utbytet mellan länderna

http://svenskdanskafonden.se/