Skånes Spelmansförbund

 

Skånes Spelmansförbund

Skånes Spelmansförbund

Skånes Spelmansförbund är en förening som ”skall verka för att traditionsbunden skånsk folkmusik tillvaratas, levandegörs och blir känd i vidare kretsar, samt främja skånska spelmäns gemensamma intressen”.

Förbundet arrangerar själv och stöder olika slags träffar där spelmän kan mötas, umgås, spela med varandra och utbyta erfarenheter.

Följ länken för mer info:
http://www.skanefolk.se/