Skånes Spelmans förbund

Skånes Spelmansförbund är en förening som ”skall verka för att traditionsbunden skånsk folkmusik tillvaratas, levandegörs och blir känd i vidare kretsar, samt främja skånska spelmäns gemensamma intressen”.

Skånes Spelmansförbund

Skånes Spelmansförbund

 

Denna målsättning innesluter en rad aktiviteter som idag kännetecknar förbundet. Det finns många anledningar till att spela folkmusik. Vår folkmusikskatt är en stor och generös resurs som alla kan ta till sig och ha glädje av på sitt eget sätt. I denna anda försöker vi verka, för hela skalan från traditionsmedvetenhet till den sociala gemenskapen och ohämmade spelglädjen.

Länk Skånes Spelmansförbund