Regler för VM i träskofiol

Bedömningskriterier för VM i Träskofiol.

Man tävlar individuellt på sin träskofiol.

En mästare utses. Övriga tävlande rangordnas inte.

Uppspelning sker inför publik och jury. Två valfria låtar framförs. Låtarna får tillsammans ta max 6 min

Arrangören förbehåller sig rätt till föruttagning eller prövning av deltagare som inte tidigare deltagit.

Juryn bedömer helheten, men har också som stöd sex huvudpunkter. Juryns utfall kan inte överklagas.
Jurryn presenteras senare.

1. Låtval. Låten bedöms efter om den anses lämpad för träskofiol, originalitet, kvalitet och tradition.
2. Speltekniskt utförande. Allmän skicklighet, fingerteknik, stråkföring, melodigestaltning samt tonbildning.
3. Folkmusikaliskt utförande. Stil, ornamentik, tradition, takt, tempo, bordunspel, dubbelgrepp etc.
4. Musikaliskt uttryck. Spelmansmässighet, gestaltning (frasering, variation) samt helhetsintryck.
5. Framförande. Kontakt med publiken.
6. Rytmik. Dansant spel.

Dessa punkter är endast avsedda som ett stöd för juryn. OBS Det är ingen bra idé att snegla för mycket på dem vid låtval etc.
Det är helheten som är det viktigaste.

Tid för tävlingen presenteras senare.

Information om anmälan presenteras senare.

Juryn förbehåller sig rätten, om antalet anmälda blir stort, göra en bedömning av de tävlandes förmåga utifrån ovan kriterier innan tävlingen genomförs.

Väl mött på tävling!