Musikverket

Center för kulturarv och kulturliv

Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till konstområdena inom scenkonsten som till alla andra intresserade.
Musikverket_logo_stående_RGB

För det nyskapande och i dag verksamma kulturlivet erbjuder Musikverket stöd och service i form av stöd till samarbetsprojekt i musiklivet och utbildning och studior för konstnärer inom elektronmusiken.

Inom kulturarvsverksamheten med samlingar, museum, bibliotek och arkiv pågår dagligen arbetet med att samla in, vårda, bevara och göra tillgängligt men också vetenskapligt bearbeta och aktivt dokumentera samtiden för eftervärlden.

Aktiv samverkan är nyckelordet i all verksamhet, både i stödet till musiklivet och när när det gäller tillgång till kulturarvet för utövare och nyskapare i kulturlivet.

Musikverket är en statlig myndighet (Statens musikverk) som startade i maj 2011 inom kulturdepartementets ansvarsområde och med en rad olika verksamheter inom nyskapande och kulturarv