Musikverket

Musikverket_logo_port

Musikverkets bidrag för samarbetsprojekt ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Stödet ska stärka det fria musiklivet genom att bidra till gränsöverskridande möten och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt.

Följ länken för mer information:
https://musikverket.se/