Sagovärld

Vi planerar att bygga upp en sagovärld som alla kan besöka och se de fantastiska väsen som finns i Skåne. Många av de väsen hade som syfte att få barnen att akta sig för farliga saker såsom att trilla ner i brunnar och drunkna i bäcken.

En som har gått runt och tecknat upp sägner och folktro kring dessa väsen var Eva Wigström, född 1832 på självaste julafton. Hon var en samlare av skånska allmogetraditioner och hon vandrade och reste omkring i Skåne i slutet av 1800-talet och samlade in sagor och sägner. En gång när hon hörde några berättelser anmärkte hon att ”det var inga granna historier”. Då fick hon svaret av den sårade berättaren: Granna! Vill frun ha granna sagor, är det inte värt att komma till menige man. Jag och mina likar tar dem råa upp ur alekärret.

Hon gav ut bl.a. Skånska visor, sagor och sägner (1880), Folkdiktning (två samlingar 1880-82), Sagor och äventyr, upptecknade i Skåne (i Landsmålsföreningarnas tidskrift, 1884), Allmogeseder i Rönnebergs härad i Skåne på 1840-talet (1891), Två blad ur folkets dolda kunskap (1896, i Svenska fornminnesföreningens tidskrift, IX), Djurlivet i folkets tro och sägner (1900, ibid, X). Wigströms insatser på detta område har ofta underskattats men numera anses hon stå i nivå med Nicolovius och Nils G. Bruzelius.

Därför vill vi uppmärksamma henne och ge hennes arbete liv för allmänheten. Vi tror att många vill veta mer om sina rötter och vad mormorsmor trodde på och var uppväxt med.