Konserter

Vi vill genom mindre turnéer förankra den skånska folkmusiken på hembygdsgårdar, bygdegårdar, kulturskolor och festivaler.

Välkomna att lyssna på skånsk folkmusik på: 

Trettondagsfesten på Axelgården i Lund på trettondagsafton.
En kväll med medhavt knyde, dans och buskspel.

Spel och dans på Kungsgården i Tomarp.  Måndax arrangemang
tredje helgen i januari
Ett arrangemang med kurser, mat och fik samt dans och buskspel

Barn och ungdomsstämma på och med en kulturskola i Skåne.
Ett Arrangemang med sånglekar, dans- och låtutlärning, allspel och uppspel.

Gratis fika, kurs, inträde
2018 planeras det i Perstorp eller Klippan

Skånes spelmansförbunds årsmöte

Allspel, kurs, föranmälan mat samt dans- och buskspel oftast
ligger det tredje helgen i mars.

Låtbytarlördag /h4>
Sago- och sägenkurs, låt-dans-spel-kurs samt dans- och buskspel
Kanske fjärde helgen i april.

Ängelholms spelmansstämma

Alltid på pingstdagen!
kl 14.00 allspel, uppspel,

Klåvramöllestämman

kl 14.00 allspel, uppspel, buskspel, fikabiljett.
Brukar arrangeras 4 helgen i Maj.

Beslut fattas varje år om stämmans fortlevnad.

 

Hagstadstämman
kl 14.00 Allspel, uppspel, fikabiljett, mat, buskspel, dans, sångstuga, fri parkering, fritt inträde

Stämman håller till uppe på Arthur Lundkvistgården

Arrangeras ihop med Örkelljungabygdens folkdanslag, ABF Skåne Nordost och Artur Lundkvist-stiftelsen.

Degebergastämman

- alltid helgen före midsommar.

Fredag: 19.00 kyrkokonsert, spel till dans, buskspel

Lördag: Workshops, Barn och Ungdomskurs och stämma och föreställning

Danskurs, visstuga samt spel till dans

Backafestivalen

Alltid andra helgen i juli.

Folkrot

Alltid tredje helgen i juli. Vi kör vartannat år.

Korrö festivalen

Alltid fjärde helgen i juli.

Workshops, konserter, dans, buskspel, spellista, barnens stämma, hantverk, närodlat.

Musik over praestøfjord folk festival

alltid andra helgen i augusti

Gycklare, vistält, konserter, uttagning till Nordiskt mästerskap, ungdomgrupper, buskspel, dans.

Markarydstämman

Alltid första lördagen i oktober,

Övernattning på ett hotell i Markaryd, konsert, uppspel, förhandsbeställning mat och logi, buskspel hela natten.

Ruskvädersgille på Margretetorps skola

-alltid tredje lördagen i november

Sånglekar, knydegille, madavisor, spel till dans, buskspel.