Folkrot året om

Folkrot vill genom att skapa ett kurscentrum i Simontorp på Hallandsåsen, där skånsk kultur inom musik, dans, hemslöjd, sagor och folktro utövas, bidra till ett större kulturutbud på landsbygden och skapandet av nya mötesplatser som kan attrahera både landsbygdsbor och storstadsbor att ta del av skånsk folklig kultur.

Vi vill arrangera spel-, berättar-, vis-, sånglek- och danskvällar på kursgården. Vi vill planera för och påbörja uppbyggnaden av en sagovärld utifrån Eva Wigströms böcker i anslutning till Spelmansgården i Simontorp. Bland skånska låtar och sagor vill vi lyfta vi fram det geografiska området nordvästra Skåne som en plats väl värd att besöka.

Tankarna kring att skapa en större och mer utvecklad verksamhet på Spelmansgården har grott och spirat till konceptet Folkrot. En fysisk mötesplats där förutsättningarna ska vara lämpliga för ändamålet, och där man bättre kan förutse sina omkostnader och skapa fasta utrymmen, en plats där man kan arbeta på ett flexibelt sätt utifrån sin idé; att på ett organiserat sätt sprida den skånska kulturen.

Denna dröm har nu blivit till verklighet då vår stora konsertlokal med kombinerat med ridhus står färdigt. Välkommen att besöka oss!