Järnsmide med Nils Albertsson

Ett hantverk med långa traditioner.

En gång i tiden ett naturligt arbete i varje socken/by. Numera ett tynande yrke där entusiaster utför och lär ut denna ädla konst

Se hur Nils Albertsson arbetar. Tiden är alltför kort för att vi ska kunna göra ens ett enkelt föremål.
Bättre att ta del av de alster som han gjort tidigare