I samarbete med

För att genomföra ett projekt som Folkrot-festivalen krävs många kompetenser. Kompetenser som många gånger inte finns hos en enda person eller organisation.

Projektet genomförs i samverkan mellan Studieförbundet Bilda Syd (projektägare), Spelmansgården HB.

Här till höger har vi samlat några av dem som engagerat sig för att göra denna festival möjlig.
Vad som inte syns där är alla de volontärer som genom sina insatser, före, under och efter festivalen ser till att det blir den lyckade träffpunkt det är tänkt att vara

Vad som inte heller syns här är det bidrag till festivalen du ger genom att just du är här och höjer stämningen

Tack alla!

Sprid vidare genom dina facebook vänner

Till hjälp med att arrangera Folkrotsfestivalen har vi dessutom på nära håll:

Spelmansgårdens Ridklubb

Brekillestugan

Sällskapet Lärgökarna, Ängelholm

Sjönevadsfesten

Woofare

Folkrotambassadörer

FolkrotsambassadörerVi har flera ambassadörer som sprider folkrotsandan under hela året. De kommer att få en särskild scentid där de uppträder.

Redan nu håller Lovisa Risinger, Malte Zeberg, Maria Värendh, Albin Ekman på som mest och sprider Folkrot!