Folkrotskampen

Från Wikipedia får vi veta:

Rövkrok (även kallad spänna eller sparka rövkrokkasta krokhas, bryta stubbar eller gippa skank) lek som nuförtiden främst förknippas med Gotland där den ingår som en grentävling vid Stångaspelen. Den har tidigare varit känd över stora delar av södra Sverige.

Rövkrok är en typ av styrke och balans lek där två personer tävlar med varandra liggande i armkrok, bredvid men vända åt var sitt håll. De tävlande lyfter sedan upp sina innersta ben och försöker haka i dem med varandra varpå de med stor kraft försöker rulla runt sin motståndare.

Ännu inte upptagen i de Olympiska spelen, men vem vet. Under tiden leker vi vidare

Studadrag – Ja det bäst att du själv kommer och ser hur det går till

Det är i leken man utvecklas!