VM i träskofiol

VM i träskofiol 2019 kommer att hållas i samband med Folkrot-festivalen i Hjärnarp.

Träskofiolen har sina anor från norra Skåne och sent 1700-tal. Det var ursprungligen en fattigmansfiol och var vanligt förekommande i Skåne under 1800-talet. Den har alla de karakteristika som särpräglar en vanlig fiol; klanglåda, lock, stall, ljudhål, greppbräda och hals. Träskofiolen har fyra strängar
Trasko_5980

2019 är det sjunde gången som VM i träskofiol arrangeras.

Detta genuint Skånsk/ Svenska instrument har nu börjat spridas i världen.
Ett sätt att ytterligare sprida kunskap om instrumentet är att
uppmärksamma det genom tävlingar.

Nu har du som utövar detta instrument möjlighet att visa upp
dina färdigheter till nytta och glädje för både dig själv och publiken.
Underhållning av absolut yppersta klass.

I kolumnen till höger får du mer information
om vad som gäller för deltagande.

Anmäl dig till VM-tävling i träskofiol!

Vi hörs!