Program

Många har frågat om vem som kommer till Folkrot 2017.

Intensivt arbete pågår för att säkerställa ett bra och varierat utbud.
Årets musiker är än så länge: Ale Möller, Esbjörn Hazelius, Johan Hedin, Ale Carr, Ninni Carr, Laif Carr, Elna Carr, Maria, Anders Larsson, Jeanett Rousu mfl

Program 2017 Folkrot_program_2017