Biljetter

Här finns möjlighet att beställa biljetter
via Tickster  Folkrot-logo

Du har möjlighet att beställa biljetter till fredagen, till lördagen eller till hela festivalen.

Festivalpass-2019-07-19-20SkSpF-2

Följ länken för att beställa biljetter!
==> Till Tickster

Personer upp till 18 år har fritt inträde

För andra gäller följande.

Biljettpriser:

Fredag                         150 kr
Lördag                         220 kr
Fredag och Lördag      300 kr

Är du medlem i Skånes SpelmansFörbund har du ett specialpris

Du måste vara beredd på att kunna verifiera ditt medlemskap
Tag gärna med ditt instrument!

Fredag                         120 kr
Lördag                         175 kr
Fredag och Lördag       240 kr

Välkommen!