Samarbeten

Samarbeten som gjort denna festival möjlig att arrangera

  • Svensk – Danska kulturfonden
  • Troentorp Clogs
  • Bilda Syd
  • Skånes Spelmansförbund
  • Musikverket
  • Musik i Syd
  • Spelmansgården
  • Ängelholms kommun