Bilda

Bilda är ett studieförbund som anordnar studiecirklar och kan var projektledare i olika arrangemang.
Folkrot festivalen arrangeras tillsammans med Spelmansgården. 

Bilda står som projektledare för hela festivalen

Bilda Syd

Bilda Syd

Ett annat sätt att sprida kunskap och engagemang är anordna en studiecirkel

En studiecirkel består av en grupp människor som träffas och studerar ett specifikt ämne. Allt bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna…

Länk Bilda.nu